Stormvarsel

Storm (fra norrønt stormr) er et uttrykk for styrken til vind sterkere enn kuling, men «svakere» enn orkan – med fart fra 20,8 m/s (41 knop) til 32,5 m/s (63 knop). Dette gjelder middelvind i en periode på ti minutter. Vindkastene er som regel betydelig sterkere. Under brannen i Flatanger 2014 var f.eks. vinden tidvis så sterk at mannskapene måtte ligge på bakken mens de slokket for ikke å blåse overende.

Gradering av storm

Det er tre graderinger av storm: Liten storm, full storm og sterk storm.

Liten storm er vind fra 20,8 m/s til 24,4 m/s (41–47 knop), og nivå 9 på Beauforts skala.
Full storm er vind fra 24,5 m/s til 28,4 m/s (48–55 knop), og nivå 10 på Beauforts skala.
Sterk storm er vind fra 28,5 m/s til 32,5 m/s (56–63 knop), og nivå 11 på Beauforts skala.

Så sterk vind som storm kan føre til ødeleggelser, spesielt om den oppstår i områder som sjelden har så kraftig vind. På havet blir det dannet store bølger. Med full og sterk storm i en lengre periode over en fri havstrekning (eller på de aller største innsjøene, som Øvresjøen i USA) kan en få signifikant bølgehøyde opp mot 15 m. Bølgehøyder over dette er svært sjelden. Bølgene blir ikke nødvendigvis høyere i vind av orkanstyrke. Årsaken til dette er at vindkraften blir så stor at bølgene blir presset sammen, og dermed blir det mindre bølgehøyde.